FirePro Aerosol

FirePro Aerosol Söndürme Sistemleri

Aerosol nedir? FirePro genel söndürme prensibi nasıl çalışır?

Aerosol: 10 mikrondan küçük katı taneciklerin gaz içinde yayılma olayına aerosol denir. Aerosol katısı hedef bölgeye tetikleyiciler yardımıyla inert bir gaz ile dağıtılır. Bu dağılma işleminden sonra katı partikülleri hızla hedefleri ile süratle etkileşime girerler.FirePro aerosol katısı potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve oldukça iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.Potasyum; deniz suyunda 0,380 g/kg oranında bulunan, insan sağlığına zararsız bir elementtir. Her insan başta sinir siteminin ihtiyacı olmak üzere her gün 3,5 mg potasyuma ihtiyaç duyar.ISO 14001 belgesine sahip FirePro potasyum esaslı olduğu için; toksik ve iletken olmayan oksijen bağlamayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen, küresel ısınma etkisi ve karbon ayak izi bırakmayan bir malzemedir.Genel olarak yangın, O, H, O radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürülür.

 Neden Firepro?

Firepro yapı itibariyle çevreye zararsız katı parçacıklar (aerosol) ihtiva eder. Bu aerosol, tetikleyici olan durumlarda içindeki potasyum yardımıyla yangın radikallerini ( C, CO, OH) bağlayarak yanmayı engeller. Öyle ki;  Yangın söndürme sırasında mevcut söndürücüler oksijen boğma yöntemiyle söndürme yapmaktadır. Firepro yapısı itibariyle oksijene dokunmadan diğer bileşenleri engelleyerek yangını söndürür.Ülkemizde gelişmekte olan çevre bilincinin de etkisiyle, çevre yönetmelikleri ve standartları, firmaların her durumda çevreye zararı en az olan malzemelerin kullanımını desteklemektedir.Aerosol yangın söndürme sistemleri önümüzdeki yıllar içinde firmalar için dahaha uygun bir çözüm haline gelecek ve bu sistemler bizim ülkemizde de yaygınlaşacaktır.Firepro yangın söndürme sistemleri, özellikle geleneksel  gazlı söndürme sistemleri yerine daha az bir masrafla ve çok daha fazla yer ve zaman kazancıyla, bütün yangın türlerine de etkili olduğundan her tür yapıya, trafo ve pano odalarına, teknelere, motor sistemlerine kurulabilmektedir.Aerosol Sönürme Sistemleri tercih edilirken, özellikle belgelendirme ve sertifika oldukça önemlidir. Aşağıda belirtilen onay ve sertifikalar mutlaka aranmalıdır.UL listeli, LPCB, BSI, KIWA sertifikalarıEN-15276-1:2019, ISO15779 ve NFPA 2010 uyumuSIL (Safety Integrity Level) sertifikası

Green Label , SNAP Sertifikaları (Çevreye ve Ozon Tabakasına Karşı Etkileri)EPA tarafından onaylar – İnsan Bulunan Mahallerde Kullanımı

FirePro Uygulama alanları,

Makine dairesi
Kontrol odaları
Alçak gerilim istasyonları
Veri merkezleri
Elektrik panoları, kabinleri
Yatlar, Gemiler
Yükseltilmiş zeminler
Asma tavanlar
Motorlu araçlar
Elektrik odaları
Haberleşme santralleri

Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. - Kanay Yangın Söndürme.

google reklam